Storumans kommun Yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna samt vuxenutbildning, teoretiska kurser på distans

Yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna samt vuxenutbildning, teoretiska kurser på distans

Umeå kommun

Samverkansområdet

Västerbotten är ett län bestående av 15 kommuner med väldigt olika förutsättningar. 

Kommunernas storlek varierar mellan ca 2 400 invånare och drygt 130 000 invånare.  

Länets totala befolkning är ca 275 000. Inom samverkansområdet återfinns även två kommuner i grannlänet Norrbotten. 

Avstånden och antalet små kommuner är en faktor att ta i beaktande. Det är av stor betydelse att den upphandlade utbildningen är tillgänglig för medborgare i de stora såväl som små kommunerna. Med tillgänglighet menas att även individer utan ekonomiska möjligheter till omfattande resor och övernattningar ska kunna ta del av utbildningsutbudet. 

De ingående kommunerna i samverkansområdet, VästerbottensVux, upphandlar gemensamt utförare av vuxenutbildning, teoretiska kurser/ämnen på distans samt yrkesutbildning på gymnasial nivå, som ett komplement till utbildning i egen regi.  

Upphandlande myndigheter är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner. Ingående kommuner kan avropa utbildningar enligt avtal med antagen leverantör enskilt eller gemensamt i olika konstellationer utifrån geografiska förutsättningar. 

Arbetsmarknaden inom samverkansområdet 

Samverkansområdet präglas för närvarande av en överlag stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet. Rekryteringsbehoven till arbetsmarknaden är stora vilket också innebär att behoven av yrkesutbildningar är stora. En stor utmaning är att hitta studerande till utbildningarna. De individer i arbetslöshet som finns tillgängliga för utbildning kan stå en bit ifrån arbetsmarknaden. Därför kommer stor vikt att läggas vid att det ska finnas ett genomtänkt upplägg för stödinsatser. 

Vuxenutbildningens utveckling 

Betänkandet “Växla yrke som vuxen” innehåller förslag som kommer att påverka vuxenutbildningen inom samverkansområdet. 

·    Reformerad Lärlingsutbildning 

Om förslaget om en reformerad lärlingsutbildning blir verklighet ser vi att Lärlingsutbildning kommer att öka i omfattning. Det innebär att vi inom föreliggande upphandling vill se leverantörer med ett genomtänkt lärlingsupplägg. 

·    Riksrekrytering 

Inom delar av samverkansområdet är riksrekrytering till Vuxenutbildningen redan en verklighet. Riksrekryteringen öppnar möjligheter att hitta studerande på andra orter i landet. Det är en möjlighet som hela samverkansområdet kan ha nytta av.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

23328