Storumans kommun Vallnäsvägen etapp 2

Vallnäsvägen etapp 2

Storumans kommun

Storumans kommun avser att utföra utbyte av befintligt VA-nät efter del av Vallnäsvägen ca 350m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2024-9