Storumans kommun Vägbelysning drift och underhåll

Vägbelysning drift och underhåll

Storumans kommun

Kontraktsarbetena omfattar gatubelysning och elljusspår i Storumans kommun:

A.    Förebyggande underhåll (kontinuerligt återkommande arbete):

·         Årlig inspektion av gatubelysning i hela kommunen. Se handlingar 13.2 Belysningspunkter i Storumans kommun och 13.6 Belysningspunkter i Storumans kommun.

o   Tända upp belysningsslingor för att se vilka lampor som är trasiga och åtgärda efter kartor erhållna av Beställaren.

o   Föra journal över trasig belysning och belysningsstolpar

B.    Felavhjälpning:

·         Felsökning av exempelvis kabelfel, trasigt skymningsrelä, trasig säkring mm.

·         Byte av lampor, armaturer och säkringar som är trasiga

·         Enligt upprättad plan från Beställaren seriebyten av ljuskällor. Lampor för exempelvis ett helt kvarter byts.

·         Utbyte till nya armaturer i samband med seriebyte enligt upprättad plan från Beställaren.

·         Skadegörelse

·         Punktbyte av enstaka ljuskällor

·         Övrigt underhåll

C.   Ombyggnad, rivning och utbyggnad av belysningsanläggning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2024-11