Storumans kommun Upphandling NOC driftstjänst

Upphandling NOC driftstjänst

AC-Net Externservice AB

Driftstjänst NOC

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2022-43