Storumans kommun Traktorarbeten vid NLC terminalen Storumans kommun

Traktorarbeten vid NLC terminalen Storumans kommun

Storumans kommun, STORUMAN

Uppdraget avser utförande av lastning/lossning, snöröjning, halkbekämpning, sopning, skötsel av mätningsanläggning samt skötsel av tankanläggning.

Uppdragsvolymer är ej garanterade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

20/12