Storumans kommun Skolskjuts Tärnaby

Skolskjuts Tärnaby

Storumans kommun

Storuman kommun inbjuder till anbudsgivning på skolskjutsar i Tärnabyområdet. Uppdraget gäller för transporter enligt prisbilaga.

Normal starttid för Skytteanska skolan är mellan kl. 8.00 - 8.30. Sluttider måndag-fredag är vanligen mellan 14.00-16.00

Skolskjuts avgår från skolparkering 10 minuter efter skoltidens slut.

Antal skoldagar är ca 178 dagar/år.

Förändringar i schematider skall kunna göras utan inverkan på det ekonomiska innehållet i ingånget avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-23