Storumans kommun Skolskjuts Storuman

Skolskjuts Storuman

Storumans kommun

Storuman kommun inbjuder till anbudsgivning på skolskjutsar från Storuman. Uppdraget gäller för transporter enligt prisbilaga.

Förändringar i schematider skall kunna göras utan inverkan på det ekonomiska innehållet i ingånget avtal.

Med reservation från politiska beslut gällande nedläggning av skolor, som kan påverka körsträckorna vid de olika turerna.

Kommunen garanterar inte bestämd volym utan förbehåller sig rätten att avropa efter sitt faktiska behov.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-3