Storumans kommun Skolskjuts Mellanbygden

Skolskjuts Mellanbygden

Storumans kommun

Storuman kommun inbjuder till anbudsgivning på skolskjutsar i Mellanbygden. Uppdraget gäller för transporter enligt prisbilaga.

Normal starttid för Slussfors skola är mellan kl. 8.00 - 8.30. Sluttider måndag-fredag är vanligen mellan 13.00-16.00. Skolskjutsen ska ansluta till linjetrafik mot/från Storuman/Tärnaby om det finns högstadieelever som åker med skolskjutsen.

Skolskjuts avgår från skolparkering 10 minuter efter skoltidens slut.

Antal skoldagar är ca 178 dagar/år.

Förändringar i schematider skall kunna göras utan inverkan på det ekonomiska innehållet i ingånget avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-22