Storumans kommun Skolan 1 - Ombyggnad tak över aula

Skolan 1 - Ombyggnad tak över aula

Storumans kommun

Objektet avser rivning och återbyggnad av befintlig tak över Aulan i Luspengymnasiet på fastigheten SKOLAN 1 i Storuman. Alla tillhörande installationer så som ventilation, VVS, El etc som tagit skada eller demonterats i samband med takets bristning eller

rivning skall ersättas eller återmonteras.

Ombyggnaden innefattar både bärande takstomme och yttertak då de befintliga takstolarna är skadade och måste bytas ut. ca 300m2

Option 1 ska lämnas på utbyte av fönster på plan 2.

Option 2 ska lämnas på utbyte av fönster på plan 3.

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2024-06-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2024-19