Storumans kommun Rengöring och inspektion av vattenreservoarer

Rengöring och inspektion av vattenreservoarer

Umeå kommun

Hej! Denna RFI är en del av marknadsundersökningen som görs inför upphandling av remgöring och inspektion av vattenreservoarer. Bifogat finns förfrågningsunderlaget som vi önskar att ni ger oss feedback på. I bifogad bilaga "Svarsformulär" önskar vi att ni svarar på frågorna så utförligt som möjligt för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Ytterligare information finns i bilagan.  Tack för er medverkan!

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-11-09)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

20251