Storumans kommun Ramavtal - Revisionstjänster Storumans kommun

Ramavtal - Revisionstjänster Storumans kommun

Storumans kommun, STORUMAN

Storumans kommun inbjuder genom kommunens revisorer anbudsgivare att lämna anbud på

- sakkunniga till kommunens revisorer,

- sakkunniga till revisorer i kommunalförbund samt

- sakkunniga till lekmannarevisorerna i kommunens aktiebolag

- lagstadgad revision (yrkesrevision) i kommunens aktiebolag enligt nedan

angivna uppdragsbeskrivningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

22/8