Storumans kommun Ramavtal reparations-, underhålls-, om-, och tillbyggnadsarbeten

Ramavtal reparations-, underhålls-, om-, och tillbyggnadsarbeten

Storumans kommun, STORUMAN

Entreprenaden omfattar ramavtal underhåll, reparationer samt om och tillbyggnader i Fastighets AB Umluspens, Storumans kommuns samt ILC:s fastigheters, följande delar:

A) Byggnadsarbeten

B) Ventilationsarbeten

C) VS-arbeten

D) El-arbeten

E) Målningsarbeten

F) Golvarbeten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

21/12