Storumans kommun Plockanalyser för mat och restavfall

Plockanalyser för mat och restavfall

Umeå kommun

Plockanalyser för mat och restavfall skall genomföras för 15 kommuner i Västerbotten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

23133