Storumans kommun Optofiber med tillbehör

Optofiber med tillbehör

Region Västerbotten

Upphandlingen om fattar leverans av optisk fiberkabel, kabelskyddssystem samt tillhörande utrustning och material för de upphandlande myndigheternas behov rörande utbyggnad av IT-infrastruktur. Utrustning och material används delvis för komplettering av befintliga nät, delvis för utbyggnad av IT-infrastruktur i nya områden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

RUN 212-2022