Storumans kommun Nutrition, speciallivsmedel

Nutrition, speciallivsmedel

Region Västerbotten

Upphandlingen omfattar ramavtal för speciallivsmedel, nutritionspumpar och tillbehör för barn och vuxna inom öppen- och slutenvård hos Region Västerbotten samt ett urval av regionens kommuner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

HSN 1221-2020