Storumans kommun Mobiltelefoner och tillbehör

Mobiltelefoner och tillbehör

Lystkom

Kommunerna Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele ingår i kommunalförbundet Lystkom som bildades 2020-06-01. Lystkom är en egen juridisk person och områden som kommunerna har överlämnat till Lystkom regleras av förbundsordning som är fastställd i respektive kommuns fullmäktige.

Den här upphandlingen omfattar löpande leveranser av mobiltelefoner och tillbehör. Vi räknar med att den totala inköpsvolymen uppgår till ca 6 miljoner kronor över den berörda avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer