Storumans kommun Markarbete utbyte av va-ledningar - Vallnäsvägen etapp 1

Markarbete utbyte av va-ledningar - Vallnäsvägen etapp 1

Storumans kommun, STORUMAN

Storumans kommun avser att utföra utbyte av befintligt VA-nät efter del av Vallnäsvägen och Trädgårdsvägen.

Objektet omfattar utbyte av ca 1 600 m markavloppsrör och ca 800 m vattenledning.

Sista anbudsdag
Idag

(2020-12-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

20/14