Storumans kommun Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Umeå kommun

Uppdraget omfattar hämtning, leverans och transport av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, badvatten, sediment, slam samt livsmedel för kommuner och kommunala bolag i Västerbotten och Ångermanland. Även andra prover och analyser kan förekomma än vad som framgår i bilaga Priser 22177.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län, Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

22177