Storumans kommun Konsultstöd LYSTKOM

Konsultstöd LYSTKOM

Lystkom

Upphandlingen omfattar Ramavtal med en (1) leverantör för att tillhandahålla projektledare och de rådgivningskonsulter som LYSTKOM och dess medlemskommuner löpande har behov av. Omfattningen av upphandlingen redovisas i sin helhet i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2022-2