Storumans kommun Koncession-Sotningstjänster 2021-

Koncession-Sotningstjänster 2021-

Lycksele kommun

Lycksele, Storuman och Sorsele sotningsdistrikt avser teckna avtal med en leverantör för sotningstjänster som löpande under avtalsperioden utför fackmannamässig rengöring av eldningsanläggningar samt lagstadgad brandskyddskontroll inom respektive sotningsdistrikt. Varje sotningsdistrikt utgör ett eget avtalsområde.

Tre avtal kommer således att tecknas oavsett om en eller flera anbudsgivare tilldelas kontrakt för uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2020-40