Storumans kommun Insamling och behandling av returpapper R10

Insamling och behandling av returpapper R10

Umeå kommun

Avropsberättigade, nedan kallad Köparen, har från och med den 1 januari 2022 ansvar för att tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från den som innehar sådant returpapper. Köparen kommer att uppfylla sitt ansvar bland annat genom att tillhandahålla insamling via återvinningsstationer (”ÅVS”). Köparen har därmed ett behov av att insamlingsbehållare placeras ut och att returpapper från ÅVS samlas in och behandlas.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2021-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

21207