Storumans kommun Insamling av returpapper från ÅVS

Insamling av returpapper från ÅVS

Storumans kommun

Upphandlingen avser ramavtal för insamling och transport till behandling av returpapper från återvinningsstationer (”ÅVS”) inom det geografiska område som finns angivet i Bilaga 5.1 (”Området”).

Ramavtalet omfattar samtliga ÅVS inom Området. Antalet ÅVS kan förändras under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-31