Storumans kommun Inkontinensmaterial

Inkontinensmaterial

Umeå kommun

Denna upphandling ska tillgodose det löpande behovet av inkontinensmaterial för Umeå kommun och övriga avropsberättigade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer