Storumans kommun Hämtning farligt avfall ÅVC

Hämtning farligt avfall ÅVC

Umeå kommun

Uppdraget omfattar från ovan angivna kommuner insamling, märkning och klassificering, emballering, deklaration, transport, förbehandling och slutlig behandling av farligt avfall från kommunernas hushåll som hämtas från kommunernas återvinningscentraler.

Uppdraget skall levereras i enlighet med ställda krav i förfrågningsunderlaget.

Entreprenaden avser helt avtal med omfattning:

Sortering och hämtning av farligt avfall från hushåll samt i förekommande små/vissa volymer fall farligt avfall från verksamheter efter budning eller efter överenskommelse fasta hämtningsdagar från respektive kommun. Entreprenören har inte ensamrätt att inom entreprenaden hantera verksamhetsavfallet. Entreprenaden omfattar finsortering/klassificering, märkning, etikettering, klassificering, emballering och deklaration.

Uppdraget omfattar från ovan angivna kommuner insamling, märkning och klassificering, emballering, deklaration, transport, förbehandling och slutlig behandling av farligt avfall från kommunernas hushåll som hämtas från kommunernas återvinningscentraler.

Uppdraget skall levereras i enlighet med ställda krav i förfrågningsunderlaget.

Entreprenaden avser helt avtal med omfattning:

Sortering och hämtning av farligt avfall från hushåll samt i förekommande små/vissa volymer fall farligt avfall från verksamheter efter budning eller efter överenskommelse fasta hämtningsdagar från respektive kommun. Entreprenören har inte ensamrätt att inom entreprenaden hantera verksamhetsavfallet.Entreprenaden omfattar finsortering/klassificering, märkning, etikettering, klassificering, emballering och deklaration.Entreprenaden omfattar lastning, transport, förbehandling och slutlig behandling av farligt avfall.Insamlingen äger rum på s.k. miljöstationer ute i kommunerna. Antalet miljöstationer varierar från kommun till kommun, se bilaga A-prislista.Tillhandahållande av ändamålsenligt emballage i erforderlig omfattning för förvaring och hantering av farligt avfall.På begäran tillhandahålla kemist med ändamålsenlig utbildning för hantering, provtagning och klassificering av kemikalier enligt ADR som expertstöd för kommunen. Kommunen har rätt att köpa denna tjänst från annat ställe och entreprenören har inte ensamrätt att leverera denna tjänst.

Arbetet ska utföras i enlighet med krav meddelade i lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd med mera som gäller för hantering av farligt avfall och farligt gods.

Vid lastning kan beställaren tillhandahålla lastmaskin om sådan finns tillgänglig på anläggningen. Se prisbilaga.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2020-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

20270