Storumans kommun Grävmaskinstjänster

Grävmaskinstjänster

Storumans kommun

Denna upphandling omfattar Storumans kommuns behov av grävmaskinstjänster för de arbeten som bedrivs i egen regi. Omfattningen är främst akuta och planerade underhållsarbeten av VA-ledningar. För större projekt på entreprenad kan separat upphandling ske.

Kommunen garanterar ingen bestämd volym utan förbehåller sig rätten att avropa efter sitt faktiska behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2024-12