Storumans kommun Flisning och krossning av trä

Flisning och krossning av trä

Umeå kommun

Uppdraget omfattar flisning/krossning samt omhändertagande av olika ris, trämaterial och träavfall för medverkande kommuners räkning.

Krossning

Uppdraget omfattar flisning/krossning samt omhändertagande av olika ris, trämaterial och träavfall för medverkande kommuners räkning.

Avsättning

Uppdraget omfattar flisning/krossning samt omhändertagande av olika ris, trämaterial och träavfall för medverkande kommuners räkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

22011