Storumans kommun Ekonomisystem

Ekonomisystem

Storumans kommun

Leverantörer inbjuds er härmed att ansöka om att få lämna Anbud i upphandling av Ekonomisystem med diarienummerUH-2023-14 enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

R10-Kommunerna avser att upphandla ett Ekonomisystem och

ambitionen är att upphandla ett IT-stöd som kan uppfylla efterfrågad basfunktionalitet inom nedanstående funktionsområden.

Omfattningen bedöms i huvudsak vara:

1. Redovisning

2. Leverantörsreskontra

3. Kundreskontra

4. Internfakturering

5. Anläggningsreskontra

6. Budget och prognos

7. Utdata/Rapportverktyg

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-06-11)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län, Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-14