Storumans kommun Boktransporter

Boktransporter

Lycksele kommun

Kommunbiblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele utgör sedan år 2005 det interkommunala samarbetet V8- Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland.

V8-bibliotekens samarbete innebär ett större utbud av böcker, tidskrifter och annan media som du kan låna, reservera och återlämna på samtliga bibliotek. Bibliotekskatalog, låneregler och rutiner är gemensamma för biblioteken

Lycksele Kommun har fått i uppdrag att upphandla det samlade behovet av regelbundna transporter mellan biblioteken för ovan angivna kommuner. Kommunerna benämns nedan som kommunen och anbudsgivaren som leverantören. Kommunen avser teckna Ramavtal med 1st leverantörer som kan bistå anslutna kommuner med transporttjänst.

Se bifogade handlingar för förfrågningsunderlaget i sin helhet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2020-59