Storumans kommun Avfallsinsamling Storumans kommun

Avfallsinsamling Storumans kommun

Storumans kommun, STORUMAN

Entreprenaden omfattar i hela Storumans kommun:

Hämtning av mat- och restavfall i kärl (matavfall samlas inte in separat i dagsläget).

Hämtning av mat- och restavfall i bottentömmande behållare i hela kommunen

Hämtning av restavfall i container

Transport till avlämningsplats

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2021-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

21/9