Storumans kommun Arrendator Storumans camping

Arrendator Storumans camping

Storumans kommun

LUK - tjänster- och byggkoncessioner

Storumans kommun inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud avseende hyra, drift och skötsel av Storuman camping (koncessionen) enligt nedanstående instruktioner och bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

UH-2023-1