Storfors kommun Värmepumpanläggning - bergvärme

Värmepumpanläggning - bergvärme

Storfors kommun, STORFORS

AB Storfors Mark och industrifastigheter (organisationsnummer 556198-1399) avser att byta system för värme i byggnaden på fastigheten Lungsundet 1:105. Denna upphandling avser installation av värmepumpsanläggning (bergvärme). I entreprenaden ingår också rivning och bortforsling av tidigare anläggning för värme.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2018-045