Storfors kommun Tekniska konsulter - El, projektering

Tekniska konsulter - El, projektering

Storfors kommun, STORFORS

Avsikten med upphandlingen är att teckna ramavtal för konsultuppdrag avseende el,

projektering. Tjänsterna för fackområdet, ska betraktas som avropstjänster med villkoren i ramavtalet

som grund. Uppdragens storlek varierar från objekt till objekt men omfattar i huvudsak ny-, om-, eller

tillbyggnad av verksamhetslokaler inom förskola, skola, äldreomsorg samt förvaltningsbyggnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2022-103 S