Storfors kommun Tekniska konsulter - Bygg, projektledning

Tekniska konsulter - Bygg, projektledning

Storfors kommun, STORFORS

Avsikten med upphandlingen är att teckna ramavtal för konsultuppdrag avseende bygg -

projektledning. Tjänsterna för fackområdet, ska betraktas som avropstjänster med villkoren i

ramavtalet som grund. Uppdragens storlek varierar från objekt till objekt men omfattar i huvudsak ny-

, om-, eller tillbyggnad av verksamhetslokaler inom förskola, skola, äldreomsorg samt

förvaltningsbyggnader

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2022-085 S