Storfors kommun Säkerhetsbesiktning av gymnastiksalar

Säkerhetsbesiktning av gymnastiksalar

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds härmed att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av Säkerhetsbesiktning av gymnastik- och sporthallsinredningar. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.

Upphandlande myndigheter

Organisationsnummer

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Futurum Fastigheter i Örebro AB

556736-6215

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Nora kommun

212000-2007

Storfors kommun

212000-1785

Örebroporten Fastigheter AB

556167-8276

Örebro kommun

212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1613/2022