Storfors kommun RFI - Ärende- och dokumenthanteringssystem

RFI - Ärende- och dokumenthanteringssystem

Karlstads inköpscentral

Karlstads kommun ska upphandla Ärende- och dokumenthanteringssystem men innan framtagningen av upphandlingsdokument behöver kommunen få mer information om nedanstående områden

• Hur produkterna är uppbyggda

• Olika driftsformer

• Förvaltning och underhåll

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2017-12-15)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2017-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

0171-17