Storfors kommun Resebyråtjänster

Resebyråtjänster

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av resebyråtjänster. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen avser ramavtal för succesiva avrop av Resebyråtjänster, det vill säga bokning och utfärdande av biljetter (färdhandlingar) till samtliga reguljära färdmedel såsom flyg, tåg, buss, båt samt bokning av anslutningstransporter såsom kollektiv transport, hyrbil, taxi samt hotellbokningar över hela världen. Tjänsten innefattar även hjälp med visum i de fall detta är nödvändigt med hänsyn till resmål.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 951/2020