Storfors kommun Ramavtal, Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial

Ramavtal, Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av ramavtal avseende kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial.

Tjugofem upphandlande myndigheter (kommuner, kommunförbud och kommunalägda bolag) deltar i denna upphandling.

Upphandling av ramavtal avseende kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial.

Tjugofem upphandlande myndigheter (kommuner, kommunförbud och kommunalägda bolag) deltar i denna upphandling.

Totalvolym ca 35 mkr/år

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr      Upphandlande myndighet            212000-2122          Arboga kommun 212000-1983          Askersunds kommun

222000-1487          Samhällsbyggnad Bergslagen

212000-1934          Degerfors kommun

556736 -6215         Futurum Fastigheter i Örebro AB212000-1926          Hallsbergs kommun            212000-1942          Hällefors kommun            212000-1991          Karlskoga kommun            212000-1975          Kumla kommun      556477-1359          Kumla Bostäder AB  556095-9693          Kumla Fastigheter AB              212000-2056          Kungsörs kommun            212000-2114          Köpings kommun 556033-7452          KBAB Service AB556015-9758          Köpings Bostads AB212000-1918          Laxå kommun            212000-2981          Lekebergs kommun            212000-2015          Lindesbergs kommun            212000-1959          Ljusnarsbergs kommun   222000-1016          Nerikes Brandkår 212000-2007          Nora kommun212000-1785          Storfors kommun 212000-2031          Surahammars kommun             222000-1578          Västra Mälardalens Kommunalförbund 212000-1967          Örebro kommun 556334-8449          Örebrobostäder AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

Ks 71/2017