Storfors kommun Ramavtal Beläggningsarbete och Trafiklinjemarkering

Ramavtal Beläggningsarbete och Trafiklinjemarkering

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för kommunerna - Filipstad och Storfors - löpande underhållsbeläggning avseende gator, vägar, parkeringar och planer, vägmarkering, lagning efter lednings- och kabelarbeten samt förekommande nybeläggning inom exploateringsområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2020-07