Storfors kommun PC - upphandling

PC - upphandling

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun har för avsikt att upphandla PC för sina verksamheter.

Omfattning

Kristinehamns kommun inbjuder härmed leverantörer till att lämna anbud på ramavtal gällande arbetsplatser och skoldatorer samt kringutrustning och valbara tjänster enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Ks/2022:104