Storfors kommun Möbler för vård och omsorg

Möbler för vård och omsorg

Örebro kommun, ÖREBRO

Välkommen att lämna anbud i vår gemensamma upphandling av ramavtal för möbler och därtill angränsande inredning och tjänster till äldre, vård och omsorg, för leverans till nedan angivna myndigheter. Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Upphandlingens värde beräknas till 32000000

Vi ser fram emot er anbud!

Inköpssamverkan mellan länets kommuner/upphandlade myndigheter (UM) innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Ingående kommuner (UM):

Askersund

Degerfors

Filipstad

Hallsberg

Hällefors

Karlskoga

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

Ljusnarsberg

Nora

Storfors

Örebro

Inköpssamverkan mellan Örebro läns kommuner/upphandlade myndigheter (UM) innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en egen UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal.

Våra verksamheter är i ständig utveckling och behoven förändras över tid, politiska beslut och utifrån varje verksamhets förutsättningar, vilket påverkar vårt behov av möbler och inredning. Därtill kommer behovet av att möta de krav och önskemål som morgondagens äldre har, dvs du och jag. Vi lever längre och är aktivare än tidigare generationer och det blir viktigt att skapa variationsrika miljöer som ger känslan av att vara ett eget hem, där det finns plats för social samvaro både i det lilla och i det stora men där det går att få hjälp och vård när det behövs.

Vi vill ta del av den kunskap och erfarenhet som finns i leverantörsledet kring möbler och inredning av vårdmiljöer genom att öppna upp dialog och innovativa lösningar. Valet att göra en funktionsupphandling har till syfte är att säkerställa att den upphandlande myndighetens behov vid var tid kan tillgodoses på bästa sätt, genom ett ramavtal som bygger på samarbete och vilja att utvecklas tillsammans.

Upphandlingen avser ramavtal för succesiva avrop av möbler och inredning, och tillhörande tjänster anpassade för äldre och personer med funktionsvariationer i vårdnära miljöer, såsom väntrum, rum vårdboende samt all- och matrum, såsom men inte uteslutande stolar, bord, soffor, förvaringsmöbler, skärmväggar, mattor, mm till i upphandlingen ingående parter under avtalsperioden.

Maximalt tre (3) leverantörer kommer att antas.

Total beräknad inköpssumma uppskattas till 32000000. Angiven uppskattad inköpsvolym är ungefärlig och ska inte betraktas som bindande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 939/2021