Storfors kommun Kopieringspapper

Kopieringspapper

Örebro kommun, ÖREBRO

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på Kopieringspapper för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandling avseende kopieringspapper för Örebro kommun, bolag, förbund samt länssamverkan.

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på Kopieringspapper för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser Ramavtal avseende kopieringspapper.

Upphandlande myndighet.

Volym 2018. (SEK).

Arboga kommun

170 000

Askersunds kommun

130 000

Degerfors kommun

80 000

Hallsbergs kommun

170 000

Hällefors kommun

160 000

Karlskoga kommun

390 000

Kumla kommun

260 000

Kungsörs kommun

130 000

Köpings Bostads AB

15 000

Köpings kommun

330 000

Laxå kommun

70 000

Lekebergs kommun

75 000

Lindesberg kommun

310 000

Ljusnarsbergs kommun

40 000

Nora kommun

110 000

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

20 000

Surahammars kommun

140 000

Sydnärkes utbildningsförbund

50 000

Västra Mälardalens kommunalförbund

20 000

Örebro kommun

1 460 000

Örebro parkering AB

n/a

KBAB Service AB

n/a

Nerikes Brandkår kommunalförbund

10 000

Storfors kommun

n/a

Summa

4 140 000

Angiven volym är endast en uppskattning, upphandlande myndigheten garanterar inga volymer.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-2122 Arboga kommun 212000-1983 Askersunds kommun 212000-1934 Degerfors kommun 212000-1926 Hallsbergs kommun 212000-1942 Hällefors kommun 212000-1991 Karlskoga kommun 556033-7452 KBAB Service AB 212000-1975 Kumla kommun 212000-2056 Kungsörs kommun556014-9758 Köpings Bostads AB 212000-2114 Köpings kommun 212000-1918 Laxå kommun 212000-2981 Lekebergs kommun 212000-2015 Lindesbergs kommun 212000-1959 Ljusnarsbergs kommun 222000-1016 Nerikes Brandkår 212000-2007 Nora kommun 222000-1487 Samhällsbyggnad Bergslagen 212000-2031 Surahammars kommun 212000-1785 Storfors kommun 222000-1180 Sydnärkes utbildningsförbund 222000-1578 Västra Mälardalens Kommunalförbund 212000-1967 Örebro kommun 559149-1641 Örebro Parkering AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1236/2019