Storfors kommun Inkontinenshjälpmedel, engångsskydd för vuxna

Inkontinenshjälpmedel, engångsskydd för vuxna

Region Värmland

Produkter/hjälpmedel vid urin- och tarminkontinens. Upphandlingen är en samupphandling avseende Region Värmlands och Värmlands läns 16 kommuners behov av produkter/hjälpmedel för patienter inom såväl enskilt ordinärt boende som till patienter inom särskilt grupp boende. Regionens behov inom slutenvård regleras genom annat varuförsörjningsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

HMN/240020