Storfors kommun Infrastruktur Koltorp - Markarbeten

Infrastruktur Koltorp - Markarbeten

Storfors kommun, STORFORS

Uppdraget omfattar Infrastruktur vid Vargbroskolan, parkering vid det planerade äldreboendet samt park med GC-stråk. Syftet är bland annat att förbättra trafikmiljön vid skola, förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik samt att uppföra en ny busshållplats för buss.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-06-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2017-026