Storfors kommun Hyra av anläggningsmaskiner/-fordon inklusive förare

Hyra av anläggningsmaskiner/-fordon inklusive förare

Storfors kommun, STORFORS

Storfors kommun bjuder in till anbudsgivning avseende ramavtal på Hyra av anläggningsmaskiner/-fordon inklusive förare.

Ramavtal avseende Hyra av anläggningsmaskiner/-fordon inklusive förare. Uppdragens längd och omfattning samt plats för utförande varierar mellan olika uppdrag och utgår från Storfors kommuns behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

2017-017