Storfors kommun Hantverkstjänster VVS-arbeten

Hantverkstjänster VVS-arbeten

Storfors kommun, STORFORS

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal inom VVS-arbeten för underhålls-,

service- och ombyggnadsarbeten i både kommunens och stiftelsens lokaler. Tjänsterna kommer att

avropas allt eftersom behov uppstår och ett kontrakt genererar ingen specifik beställningsvolym.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2022-012 S