Storfors kommun Hantverkstjänster - Ventilationsarbeten

Hantverkstjänster - Ventilationsarbeten

Storfors kommun, STORFORS

Ramavtal avseende service- reparation, ny- och ombyggnationer i samband med ventilationsarbeten. Avtal ska tecknas med en leverantör och upphandlande myndigheter är Storfors kommun och stiftelsen Björkåsen.

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Storfors kommuns tekniska drift ansvarar för kommunens fastighetsbestånd och har till uppgift att förvalta och underhålla dessa fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 20 000 m² lokaler.

Stiftelsen Björkåsen är en kommunal bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter. Stiftelsen har idag 467 hyreslägenheter i storlekar mellan 1 och 5 rum och kök belägna i Storfors tätort. Stiftelsen Björkåsen hyr också ut lokaler för kommersiella ändamål och för kommunal verksamhet.

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal inom ventilationsarbeten för underhålls- service och ombyggnadsarbeten i både kommunens och stiftelsens lokaler. Tjänsterna kommer att avropas allt eftersom behov uppstår. Vår statistik ger att Storfors kommun köpt liknande tjänster under 2018-2020 för ca 1 000 000 kr och Stiftelsen Björkåsen för ca 500 000 kr under motsvarande period. Angiven volym ska endast ses som en vägledande uppgift och utgör ingen garanterad beställningsvolym.

Takvolym för avtalet med Storfors kommun är 4 miljoner kr och för Stiftelsen Björkåsen är avtalets takvolym 3 miljoner kr.

Separata upphandlingar kan komma att genomföras för specifika och/eller större uppdrag under ramavtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2021-020