Storfors kommun Hantverkstjänster - Målningsarbeten

Hantverkstjänster - Målningsarbeten

Storfors kommun, STORFORS

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Stiftelsen Björkåsen är en kommunal bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter. Stiftelsen har idag 467 hyreslägenheter i storlekar mellan 1 och 5 rum och kök belägna i Storfors tätort. Stiftelsen Björkåsen hyr också ut lokaler för kommersiella ändamål och för kommunal verksamhet.

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal inom målningsarbeten för underhålls- service och ombyggnadsarbeten i stiftelsens lokaler. Tjänsterna kommer att avropas allt eftersom behov uppstår. Vår statistik ger att Stiftelsen Björkåsen köpt liknande tjänster under 2016 för ca 1 400 000 kr. Angiven volym ska endast ses som en vägledande uppgift och utgör ingen garanterad beställningsvolym.

Separata upphandlingar kan komma att genomföras för specifika och/eller större uppdrag under ramavtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2017-041