Storfors kommun Hantverkstjänster - Målningsarbeten

Hantverkstjänster - Målningsarbeten

Storfors kommun, STORFORS

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Storfors kommuns tekniska drift ansvarar för kommunens fastighetsbestånd och har till uppgift att förvalta och underhålla dessa fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 20 000 m² lokaler.

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal inom målningsarbeten för underhålls- service och ombyggnadsarbeten i kommunens lokaler. Tjänsterna kommer att avropas allt eftersom behov uppstår. Vår statistik ger att Storfors kommun köpt liknande tjänster under 2016 för ca 1 100 000 kr. Angiven volym ska endast ses som en vägledande uppgift och utgör ingen garanterad beställningsvolym.

Separata upphandlingar kan komma att genomföras för specifika och/eller större uppdrag under ramavtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-04-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2017-009