Storfors kommun Hantverkartjänster - Målningsarbeten

Hantverkartjänster - Målningsarbeten

Storfors kommun, STORFORS

AFA.2 Orientering av objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Storfors kommuns tekniska drift ansvarar för kommunens fastighetsbestånd och har till uppgift att förvalta och underhålla dessa fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 32 000 m² verksamhetslokaler.

Stiftelsen Björkåsen är en kommunal bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter. Stiftelsen har idag ca 400 hyreslägenheter i storlekar mellan 1 och 4 rum och kök belägna i Storfors. Stiftelsen Björkåsen hyr också ut lokaler för kommersiella ändamål och för kommunal verksamhet.

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal inom målningsarbeten för underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten i både kommunens och stiftelsens lokaler. Tjänsterna kommer att avropas allt eftersom behov uppstår och ett kontrakt garanterar ingen specifik beställningsvolym.

Storfors kommun har köpt måleritjänster under 2018-2020 (3 år) för ca 2,8 miljoner kr och Stiftelsen Björkåsen har köpt för ca 3,7 miljoner kr under motsvarande period. Angiven volym ska endast ses som en vägledande uppgift och utgör ingen garanterad beställningsvolym.

Takvolym för avtalet med Storfors kommun är 4,5 miljoner kr och för Stiftelsen Björkåsen är avtalets takvolym 6 miljoner kr exklusive moms.

Separata upphandlingar kan komma att genomföras för specifika och/eller större uppdrag under ramavtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2021-062/S