Storfors kommun Grus- och bergmaterial samt transporter

Grus- och bergmaterial samt transporter

Storfors kommun, STORFORS

Upphandlingen avser grus och bergmaterial inklusive transporter för Storfors kommun.

Material från bergtäkt och naturgrustäkt, inklusive lastning och transport. Efterfrågat material är bl.a. Slitlager, Bärlager, Fyllnadssand, Naturgrus med mera.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-09-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-08-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2017-019